...

El Moto Club Pirineu és un dels moto clubs més antics d’Andorra i des de l’any 1990 organitza proves dels diferents campionat d’Andorra i altres activitats.

Actualment és el moto club que organitza més proves del Campionat de Trial d’Andorra. A més a més també organitza alguna sortida turística i algun Raid en moto d’Enduro. Els Raids més coneguts són l’Andorra – Cambrils i l’Andorra – Saragossa.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.