...

El Moto Club Pirineu va ser fundat l’any 1992. Des de la creació del club s’han organitzat diferents sortides i diferents curses del diferents campionats d’Andorra.

En el següent enllaç podeu trobar imatges històriques de les diferents sortides i curses que s’han organitzat des de la fundació de club.

https://photos.app.goo.gl/LZHKKib1QXdv6qGD7

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.